PRiVACYBELEiD

Scoutinggroep Zuylensteyn verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacy statement
In het privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scoutinggroep Zuylensteyn via ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het privacy statement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Lidmaatschap Registratie
De lidmaatschaps registratie verloopt via www.zuylensteyn.nl. De gegevens worden via een webformulier beveiligd naar onze ledenadministratie gestuurd. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online.
Voor Scouts Online zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy.

Gezondheidsinformatie
Scoutinggroep Zuylensteyn hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Het verstrekken van deze informatie is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorger.

Voor deze gelegenheden wordt gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die per activiteit dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Het formulier wordt direct na afloop van de activiteit vernietigd.

Financiële gegevens
Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy. De penningmeester van Scoutinggroep Zuylensteyn heeft inzicht in de financiële gegevens.

Contactlijsten
Iedere speltak heeft inzage in een lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders van de betreffende speltak. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. 

Cookies
Op www.zuylensteyn.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics).

Beeldmateriaal
Scoutinggroep Zuylensteyn maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scoutinggroep Zuylensteyn en als herinnering en plaatst dit op social media.
Indien u geen toestemming geeft dat er foto’s of video’s gemaakt worden van uw kind kunt u dit melden bij de leiding van de desbetreffende speltak.

Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scoutinggroep Zuylensteyn binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (secretariaat@zuylensteyn.nl). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.