KOSTEN VERHUUR

Huurprijs
De huurprijs van 2022 bedraagt € 7,65 p.p.p.n. (minimaal €306).
Het eerste etmaal moet volledig worden betaald. Daarna wordt een etmaal in vieren gedeeld en wordt er per dagdeel gerekend. Moment van aankomst en vertrek hebben dus invloed op de huurprijs.
De huurprijs is inclusief het normaal gebruik van gas, elektra en water. Bijkomende kosten blijven beperkt tot eventuele toeristenbelasting en overschrijding van het normverbruik van energie en water.
Bij het opstellen van het huurcontract wordt de aankomst- en vertrektijd afgesproken. 
Kamperen is alleen toegestaan voor Scoutinggroepen. Het kampeer tarief is gelijk aan het huurtarief. De accommodatie staat dan verder ook volledig tot de kampeerders ter beschikking. Het kamperen is alleen mogelijk als extra faciliteit, naast het gebruik van het clubhuis.


Huurperiode
De accommodatie wordt uitsluitend verhuurd in aanvulling op het permanente gebruik door de Scoutinggroep. Daardoor kan verhuur op zaterdagen buiten de vakantieperiodes van 09.00 – 18.00 uur zelden plaatsvinden. De beheerder kan u hierover uitsluitsel geven. In de zomerperiode wordt per week verhuurd.


Reserveren
Reserveringen kunnen uitsluitend bij de verhuurder geplaatst worden. Vanaf 2 januari kan er voor het volgende jaar gereserveerd worden. Na het via de email reserveren bij de Stichting ontvangt u z.s.m. een huurcontract en verklaring gebruiksvergunning. Pas na ontvangst van de waarborgsom van € 250,- wordt het contract geldig. Betaling van de aanbetaling/waarborgsom dient binnen 14 dagen na contractdatum plaats te vinden. Alle rechten van de huurder op basis van het contractvoorstel vervallen bij het uitblijven van de betaling van de waarborgsom.


Waarborgsom
De waarborgsom bedraagt € 250,-
De waarborgsom dient als bevestiging van het huurcontract. Na de huurperiode zal deze waarborgsom onder inhouding van de bijkomende kosten, overschrijding van het aantal opgegeven personen en eventuele schade aan u worden teruggeboekt.
Indien de huurders niet op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn bij het clubgebouw, dan wel klaar is voor vertrek, wordt er € 50,- van de borg ingehouden.
Indien het gebouw niet voldoende schoon wordt opgeleverd zal de volledige borg worden ingehouden.


Betaling
Zowel de waarborgsom à € 250.- als het volle factuurbedrag dient u tijdig over te schrijven naar onze bankrekening. Uw betalingsbewijs en het door ons verstrekte contract gelden als definitieve huurbevestiging en tevens als akkoordverklaring met de voorwaarden genoemd in deze brochure. De factuur dient u minimaal 8 weken voor de aanvang van de huurperiode te voldoen.


Annuleren
Wanneer u als gevolg van onvoorziene omstandigheden wilt annuleren dan gelden volgende regels. In het geval dat verhuur aan anderen alsnog mogelijk blijkt zijn slechts administratiekosten à € 50.- verschuldigd. Blijkt verhuur aan anderen niet gerealiseerd te zijn dan blijft 100 % van de huursom verschuldigd.


Gebruik gebouw/terrein
Bij oplevering dienen alle ruimtes achtergelaten te worden met het meubilair zoals beschreven op de plattegronden. Deze zijn te vinden in elke ruimte bij de deur. Tevens staat er bij het plattegrond wat er van de schoonmaak in de betreffende ruimte wordt verwacht.

Het gebouw wordt met keukeninventaris, maar zonder bord/mok/bestek/bedden verhuurd.

Het is niet toegestaan om met auto’s het terrein te betreden. Het grote hek kan ook niet open gemaakt worden voor aanhangers oid.

Kampvuurkuil is uitsluitend bedoeld om onbehandeld hout te stoken in de kampvuurkuil bak. In principe moet stookhout zelf meegebracht worden. Er mag geen hout gesprokkeld worden in het bos. Het is niet toegestaan om de aanwezige pizza oven te gebruiken.

Het gebouw bevindt zich in het Nationaal park De Utrechtse Heuvelrug. Tussen zonsopgang en zonsondergang mogen er bosspelen in een aan ons toegewezen bosperceel gehouden worden. Nachtspelen, droppings etc. zijn dus na zonsondergang verboden. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de website van Staatsbosbeheer.