KOSTEN OM LiD TE WORDEN

Scouting is één van de goedkoopste vormen van vrijetijdsbesteding. Als je lid wordt van onze scoutinggroep betaal je eenmalige inschrijfkosten van €20,-. Dit is ter dekking van de kosten van de groepsdas en alle insignes die je krijgt. Daarnaast betaal je contributie. De contributie verschilt per leeftijdsgroep, omdat ook de gemaakte kosten verschillen. Per kwartaal komt dit neer op ongeveer €30,- á € 35,- Naast deze kosten zijn er nog kosten verbonden aan kampen, het uniform en spullen als een slaapzak, een matje en een zaklamp voor als je op kamp gaat. Diverse outdoorzaken in de buurt kunnen je daarbij helpen en sommige geven op vertoon van je Scout cardkorting.

Hoe gaat de contributie inning?
De contributie inning geschiedt per kalenderkwartaal middels een automatische incasso. Betaal je niet per automatische incasso dan betaal je €4,- administratiekosten extra per jaar (per lid). Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te gebeuren bij de ledenadministratie@zuylensteyn.nl, uiterlijk een maand voor de volgende contributie inning.

Waar haalt Scouting Zuylensteyn haar overige inkomsten vandaan?
De inkomsten van Scouting Zuylensteyn komen voor een groot deel uit de contributie. Daarnaast wordt ons clubgebouw, ‘de Kameel’, verhuurd, ook dat levert een aardige duit op waardoor de onderhoudskosten betaald kunnen worden. Maar dan zijn we er nog niet; we krijgen bijvoorbeeld ook nog subsidie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Verder houden we elk jaar één of meerdere acties om de clubkas te spekken; bijvoorbeeld Jantje Beton of een sponsor verkoop actie

Wat doet Scouting Zuylensteyn met de inkomsten?
De inkomsten gebruikt de groep in eerste instantie natuurlijk voor de jeugdleden. Spelmateriaal zoals pennen, potloden, papier, ballen e.d., maar ook tenten en ander kampeermateriaal worden ervan gekocht. Daarnaast gaat een deel zitten in de kosten die gemaakt moeten worden voor het clubhuis en in de contributie die we aan Scouting Nederland betalen. Verder nemen trainingskosten voor leiding ook een belangrijke plaats in op de jaarlijkse begroting van Scouting Zuylensteyn.

Hoe zit het met de kampen?
Kampen worden door de deelnemers betaald. Alle speltakken (behalve de bevers) gaan op zomerkamp. De bevers hebben in oktober een lang weekend. De kosten van een zomerkamp variëren van ongeveer €90,- (welpen) tot €150,- (scouts – gidsen). De zomerkampen van de explorers en stamleden zijn over het algemeen iets verder weg en vallen dus duurder uit (€150 – 200). Daarnaast organiseren alle speltakken per jaar één of meerdere weekendkampen (elk ongeveer €7,50 tot €12,50) en wordt er in mei/juni een gezamenlijk weekend met de hele groep gehouden. Dit kost zo’n €20,- a €25,- per persoon.